Hugo Hedlund

Månad: januari 2014

Nytt år

Efter en höst främst ägnad åt beteendevetenskapliga ämnen är jag tillbaka på institutionen för informatik och kommer att ägna våren åt systemdesign, organisationsförändring och senare C-uppsats. Hemsidan följer kanske med på resan.