Hugo Hedlund

Månad: maj 2014

The force will be with you. Always

* Den här bloggposten innehåller spoilers för det som inom Star Wars kallas ”Expanded Universe” Jag förstår att hela världen väntar på min analys av tillkännagivandet av de nya skådespelarna i de nya Star Wars-filmerna, men eftersom det görs bättre av andra (och för att C-uppsatsskrivande lämnar lite tid åt annat) lämnar jag det därhän och…