Hugo Hedlund

Om mig

Status: arbetar på Skellefteå kommun

JAG

Namnet är HUGO HEDLUND. Jag är en analytisk lagd, behändig och IT- och beteendevetare som är bra på att omsätta teori i praktik. Jag har ett avlägset förflutet som massör och hälsopedagog. Jag arbetar med verksamhetsutveckling med stöd av IT på avdelningen kvalitet och förnyelse på Skellefteå kommun.

INTRESSEN

Jag känner entusiasm inför samspelet mellan människa och teknik, både i stort och smått, men har en förkärlek för att undersöka komplicerade användningsmönster. Jag har okomplicerade relationer till kaffe, Star Wars och hiphop.

ARBETSLIVSERFARENHET

Akademikertrainee – Skellefteå kommun – 2015- pågående

Tjänsten bestod av 80 procent arbete och 20 procent kompetensutveckling. Jag arbetar kommunövergripande med verksamhetsutveckling med stöd av IT på avdelningen kvalitet och förnyelse på kommunledningskontoret.

Massör – Ostvik MassageTeam AB – 2009-2011

Under två år jobbade jag som företagsmassör och hann genomföra drygt 3000 massagebehandlingar. Genom arbetet fick jag, utöver stor kundvana, erfarenhet av administration, försäljning och utbildning.

UTBILDNING

Magisterexamen– informatik  – 2014-2015

Jag läste fördjupningskurser kopplade till digitalisering, innovationsprocesser och skrev magisteruppsatsen ”Gamification of in-house enterprise settings” som fick omdömet ”In general the thesis is well elaborated, and without weaknesses. In short, this is a really good piece of research!”

 

Kandidatexamen – informatik (BIT-programmet) – 2011-2014

Jag har examen från Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. Jag är medförfattare till den hejdlöst hyllade kandidatuppsatsen ”Ett kommentarsfält blir till”.

Jag även en magisterexamen i informatik bestående av kurser i IT-management och Human Computer Interaction. Min magisteruppsats ”Gamification of in-house enterprise settings” blev även den höjd till skyarna.

Genom utbildningen har jag fått praktisk erfarenhet av allt från projektledning till storskalig insamling och bearbetning av data.