Hugo Hedlund

Utbildning

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot it-miljöer

Inom programmet studeras den teknikanvändande människan i ett organisatoriskt och samhälleligt perspektiv. Det innebär att studier om människan som social varelse kombineras med studier i informatik. Fokus ligger på hur människan formas och förändras när informationsteknik förs in i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Utbildningen har en stark arbetslivsanknytning. Till exempel genomförs examensarbeten ofta i samarbete med organisationer och företag.